Cisársky rez

Fotografia z pôrodu cisárskym rezom v Krnove/ČR

Cisársky rez je veľká - život zachraňujúca - brušná operácia, ktorou sa lekári niekedy rozhodnú ukončiť tehotenstvo alebo pôrod, v záujme ochránenia zdravia matky či dieťatka. Môže ísť o plánovaný zákrok alebo dôvod pre cisársky rez vznikne neplánovane - náhle. Príčiny pre pôrod cisárskym rezom sú rôzne. Môže ísť o problémy na strane dieťatka alebo matky. Dôvod pre "cisársky" treba však vždy dôkladne zvážiť a neraz je vhodné konzultovať situáciu s viacerými odborníkmi.

Aké sú riziká pôrodu cisárskym rezom?

 • v porovnaní s vaginálnym pôrodom predstavuje pre ženu väčšiu fyzickú záťaž z krátkodobého i dlhodobého hľadiska
 • dlhšie zotavovanie ako po normálnom pôrode
 • ťažšia adaptácia dieťatka
 • sťažený začiatok dojčenia súvisiaci s prerušovaným kontaktom matky a dieťaťa (nie so samotným cisárskym rezom)
 • môže byť pre ženu deprimujúci a spôsobovať sklamanie

Čo môžete očakávať od pôrodu cisárskym rezom?

 • väčší počet personálu okolo vás (operatér, lekár – asistent, inštrumentárka, zdravotná sestra, anesteziológ, anesteziologická sestra, pediater, neonatológ, detská sestra...)
 • prítomnosť partnera sa zväčša nepovoľuje - záleží od personálu (ak chcete, aby bol partner pri vás, pokúste sa o to - môže vás podporiť, po narodení pridržať dieťatko pri/na vás alebo ho držať v náručí...)
 • dostanete podpísať reverz – súhlas s operáciou
 • oholenie pubického ochlpenia
 • klystír
 • cievkovanie – aby sa mechúr vyprázdňoval aj počas operácie (zostane zavedený 12 - 24 hod. po operácii)
 • odber krvi na vyšetrenie krvnej skupiny
 • zavedenie intravenóznej kanyly (mäkká kanyla zostane zavedená v žile aj prvé dni po pôrode kvôli podávaniu liekov)
 • opakované kontroly krvného tlaku
 • anesteziológ vám podá narkózu (v prípade náhleho SC sa používa celková anestézia a ak už máte zavedenú epidurálnu alebo spinálnu analgéziu, pridaním anestetika sa plne znecitlivie spodná časť tela)
 • môžete dostať na tvár kyslíkovú masku
 • sondy EKG na hrudníku počas celého výkonu
 • telo prekryté rúškami, jednou rúškou sa vytvorí záves pri hlave
 • oholenie brucha, vydezinfikovanie
 • vykoná sa prvý rez (väčšinou na hornom okraji ochlpenia - vodorovný rez je pre ženu esteticky prijateľnejší - niekedy sa robí v miernom oblúku ako "smajlík"; vertikálny rez sa robí len výnimočne v akútnych prípadoch, lebo je rýchlejší a jednoduchší a lepšie sprístupní maternicu), svaly sa neprerežú ale odtiahnu
 • maternica sa reže v dolnom segmente
 • po pretrhnutí vaku blán odtečie plodová voda (niekde sa používa odsávačka)
 • podviažu sa krvácajúce cievy
 • do 10 – 15 minút od začiatku operácie sa dieťatko narodí (lekár vsunie ruku do maternice, druhou rukou tlačí na fundus a vyberie dieťatko)

- ak ste pri vedomí:

→ môžete cítiť tlaky a manipuláciu na bruchu

("Ako by mi trhali veľký zub.")

→ nemali by ste cítiť bolesť

→ v prípade bolesti sa pokúste uvoľniť, použiť relaxačné pomalé dýchanie, požiadajte o pridanie anestetika

 • dieťatko si hneď po "narodení" berie detská sestra/lekár na prvé ošetrenie
 • pri ošetrovaní dieťatka môže byť prítomný partner (fotografovať - tieto fotky pomôžu žene "poskladať" si pôrodný zážitok. Sú dôležité najmä pre ženy, ktoré sú počas zákroku v celkovej anestézii a dieťatko nemôžu počas operácie vidieť. Fotografie bábätka sú pre ženy po prebudení z narkózy jediná možnosť ako hneď vidieť vlastné dieťa.)
 • ak bude všetko v poriadku, môžu vám dieťatko ukázať, priložiť k tvári na zoznámenie a dokonca môžete žiadať, aby bolo dieťatko položené na váš hrudník, kontakt koža na kožu a samoprisatie (keď sa posunie operačné pole nižšie pod prsia, dieťa po cisárskom reze môže sať prsník ako po normálnom pôrode! - pozrite si toto video, kde nájdete krásny návod, ako zabezpečiť dieťatku šetrný štart do života aj pri pôrode cisárskym rezom: "cisársky rez prirodzene")
 • potom nasleduje meranie, váženie a ďalšie ošetrovanie
 • odstránia vám kyslíkovú masku
 • po narodení dieťatka sa vyberie placenta – lekár vloží ruku do maternice

→ môžete cítiť silnejší tlak v brušku

→ môže vám prísť nevoľno, niekedy sa objaví aj zvracanie

 • šitie trvá asi 30 - 45 min. – maternica i ďalšie vrstvy sa šijú samovstrebávacím materiálom, koža podľa zvyklostí nemocnice
 • rana sa prekryje obväzom
 • niekedy sa dostaví celková triaška, žalúdočná nevoľnosť – vtedy vám možno automaticky podajú kanylou do žily liek na uvoľnenie alebo dokonca spánok

→ ak trváte na tom, že sa chcete čo najskôr po zákroku venovať dieťatku, požiadajte, nech vám bez vášho vedomia žiadne utlmujúce lieky nedávajú (triaška i nevoľnosť obvykle do polhodiny ustúpia)

→ podľa možnosti sa pokúste o prvé dojčenie ešte pred tým, než celkom vymizne účinok anestézie a objaví sa bolesť v operačnej rane

→ pozrite si tento fotopríbeh z pôrodu cisárskym rezom v Krnově/ČR, aby ste si smelšie zostavili ten svoj "pôrodný plán" a nebáli sa pýtať si to, čo je u našich susedov už krásne zabehnuté:http://dulyservis.webnode.cz/news/foto-pribeh-cs-v-krnove/

 

Zdroj: http://dulyservis.webnode.cz/news/foto-pribeh-cs-v-krnove/ - tu nájdete celý fotopríbeh

Ako sa môžete cítiť po cisárskom reze?

 • môžete pociťovať sklamanie, že pôrod nepostupoval tak, ako ste si predstavovali
 • budete potrebovať čas, aby ste dokázali celú situáciu pozitívne prijať a citovo sa prispôsobiť, najmä ak ste očakávali normálny pôrod
 • zotavenie môže trvať dlhšie ako po normálnom pôrode
 • dieťatko sa môže ťažšie adaptovať a sťažený môže byť začiatok dojčenia kvôli oneskorenému prvému prisatiu a nemožnosti mať dieťatko hneď nepretržite pri sebe

Čo vás čaká po pôrode cisárskym rezom?

 • po operácii budete mať na brušku vrecko s pieskom, ktoré tlačí na maternicu, budete mať zavedený močový katéter (cievku s vreckom na moč) a infúziu
 • po operácii musíte spravidla 12 hodín ležať, bude vám kontrolovaný tlak a teplota a sledované množstvo vyprázdneného moču
 • tekutiny môžete prijímať po pár hodinách - vodu a horký čaj
 • pokiaľ sa vám neuvoľnia vetry, nebudete môcť prijať žiadnu stravu; môže to trvať aj 2 dni - potom budete mať diétu a až postupne budete prechádzať na normálnu stravu
 • môžete cítiť bolesť, únavu, slabosť – po týždni začnú ustupovať, až postupne celkom vymiznú (ste po veľkej brušnej operácii!)
 • môže trvať týždne i mesiace, než sa po fyzickej stránke dostanete do pôvodnej formy
 • potrebujete sa o tom s niekým rozprávať, posmútiť…
 • ak pôrod zanechal vážny dopad na psychike, môže pomôcť konzultácia u psychológa alebo psychoterapia
 • nepríjemné pocity spojené s pôrodom pomôže prekonať starostlivosť o bábätko – tešte sa z neho!

Bolesť brucha

 • bolesť je spôsobená operačnou ranou, stehmi a plynmi, ktoré sa v bruchu tvoria po operácii
 • zmeny polôh a starostlivosť o dieťatko sú v prvých dňoch náročné a bolestivé
 • stehy (ak nemáte samovstrebávacie) sa odstránia 5 - 10 dní po operácii (po ich odstránení sa bolesť v jazve zníži)

ODPORÚČANIA PRE VÁS PO PÔRODE CISÁRSKYM REZOM

PRVÝ KONTAKT S DIEŤATKOM

→ žiadajte možnosť mať dieťatko hneď po pôrode položené nahé na hrudník matky - je to obojstranne prospešné! - dieťa môže sať prsník, ak sa operačné pole posunie nižšie!

po dokončení pôrodu si pýtajte dieťatko k sebe čo najskôr

→ ak to nie je hneď možné, využite dostupné možnosti ako vidieť dieťatko čo najskôr (fotografia, video...)

→ kým nemôže byť dieťatko s vami, môže byť pri ňom váš partner! (aj v kontakte "koža na kožu")

 požiadajte o nadštandardnú izbu, kde s vami môže byť nepretržite váš partner alebo niekto, kto vám môže od prvého dňa s bábätkom pomáhať, kým nemôžete sama vstať z postele - táto forma pobytu v pôrodnici po cisárskom reze je najlepšia pre podporenie prirodzených mechanizmov po pôrode (vytváranie vzťahovej väzby, porozumenie potrebám dieťatka, dojčenie, podpora partnera...)

ak nemohlo byť po pôrode/operácii dieťatko položené na váš hrudník, urobte tento prvý kontakt "koža na kožu", keď vám dieťatko prinesú

nechajte si nahé dieťatko položené na stred hrudníka čo najviac - takto môže tráviť celú prvú noc

DOJČENIE:

prvé priloženie je možné už na operačnej sále!

→ pokúste sa o prvé priloženie čo najskôr ako to bude možné (kontakt koža na kožu podporí samoprisate - pomôcť môže aj laktačná poradkyňa, ktorú si zavoláte na izbu)

→ ak vám neumožní personál prvý kontakt s bábätkom a prvé prisatie do 6 hodín, začnite s ručným odstriekavaním mlieka (kolostra) do skúmavky - toto mliečko by malo byť potom podané vášmu bábätku priamo zo skúmavky

(V niektorých pôrodniciach je žena po cisárskom reze v spinálnej anestézii prevezená na prvých 24 hodín na oddelenie JIS/Jendotka intenzívnej starostlivosti. V takomto prípade je potrebné začať mliečko po 6 hodinách odstriekavať a ďalej pokračovať s častým odstriekavaním až dovtedy, kým trvá odlúčenie od bábätka.)

→ prikladajte dieťatko k prsníku vždy, keď prejaví záujem - ak to nie je možné, žiadajte personál, aby vám dieťatko nosili aspoň každé 3 hodiny cez deň a každé 4 hodiny v noci a nepodávali mu nič iné, ani náhradné materské mlieko

→ nájdite si polohu, v ktorej budú bolesti najmenšie a ktorá vám bude na dojčenie najviac vyhovovať (kým musíte ležať, pokúste sa dojčiť v ľahu na chrbte alebo na boku)

→ majte dieťatko čo najbližšie pri sebe, najlepšie v posteli, aby ste si ho mohla kedykoľvek priložiť a dojčiť bez toho, aby ste musela vstávať z postele

 • dôležitá je častá stimulácia bradaviek, aby sa tvorba mliečka dobre rozbehla
 • dieťatko dostane častým prikladaním veľa kolostra (prvého mledziva – žltá tekutina, ktorej množstvo a zloženie je ideálne pre potreby novorodenca v prvých dňoch, má mimoriadne výživové vlastnosti, obsahuje vzácne obranné látky)
 • keď je dieťatko na začiatku často prikladané, vďaka kolostru sa rýchlejšie vylúči smolka (prvá stolica), novorodenecká žltačka je menšia, dieťatko nie je spavé, lepšie prospieva, predídete bolestivému naliatiu prsníkov a dieťatko sa naučí správne sať ešte pred tým, ako sa prsia nelejú mliekom a prisatie môže byť potom náročnejšie
ZOTAVOVANIE:

→ pohyb prekrvuje, prekrvenie urýchľuje hojenie - čím skôr sa postavíte na nohy, tým rýchlejšie sa bude telo zotavovať

→ pri otáčaní na posteli najprv pokrčte nohy, nadvihnite a pretočte na stranu zadok a potom pretočte ramená; dvíhajte sa prácou rúk, aby ste nemuseli zapájať brušné svalstvo

→ pred vstaním z postele sa najprv rozhýbte v ľahu – krúžte členkami, zápästím, zdvihnite ruky nad hlavu – vstávajte pomaly, aby ste nedostali závrat (vstávanie a zmeny polôh sú najbolestivejšie)

→ pohyb napomáha obnoveniu črevnej peristaltiky; začnite sa čím skôr starať o bábätko - dieťa vás bude k pohybu motivovať

→ bruško si masírujte v smere hodinových ručičiek, aby sa ľahšie uvoľnili plyny (môžete použiť aj detský olej na boľavé bruško)

→ nejedzte nafukujúce potraviny (fazuľa, šošovica, kapusta, údeniny)

→ nepite príliš chladné nápoje a bublinkové nápoje

→ dieťa si pri držaní v lone podkladajte väčším vankúšom, aby sa zmiernil tlak na jazvu

ČO POMÔŽE VYROVNAŤ SA SO SITUÁCIOU:

→ nechajte si zrozumiteľne vysvetliť, prečo bolo nutné urobiť cisársky rez

prijmite fakt, že v danej situácii bol cisársky rez pre vás jediné správne riešenie

Ako matka potrebujete znovu získať kontrolu nad situáciou, materské sebavedomie, kompetencie, istotu... - pomôže vám v tom intenzívny priamy telesný kontakt s dieťatkom "koža na kožu" - tzv. bonding:

→ položte si nahé dieťa (môže mať plienku) na svoj nahý hrudník, ležte spolu, odpočívajte, vnímajte jeho blízkosť, vaše vzájomné prepojenie, počkajte, kým začne javiť záujem o prsník a samé sa prisaje.

AKO SI UĽAHČIŤ POPÔRODNÉ OBDOBIE:

- ak vám pobyt v nemocnici zásadne neprekáža, ak by ste doma nemali možnosť odpočívať, ak nemáte doma niekoho, kto vám v prvé dni pomôže so starostlivosťou o domácnosť a alebo o staršie deti:

neponáhľajte sa domov z pôrodnice (ak máte možnosť, pýtajte si nadštandardnú izbu, kde s vami môže byť partner alebo iná blízka osoba a pomáhať vám s bábätkom už od prvých chvíľ)

Najčastejšie otázky po cisárskom reze

 • Kedy môžem mať po CR ďalšie dieťa? - odporúča sa odstup aspoň jeden rok, aby sa jazva dobre zavrela a zahojila (spýtajte sa na názor vášho gynekológa, lebo on najlepšie pozná stav vašej jazvy)
 • Budem musieť rodiť aj ďalšie deti cisárskym rezom? - pokiaľ máte zo zdravotného hľadiska rovnaké problémy ako pri prvom tehotenstve (napr. úzka panva, vysoká cukrovka), pravdepodobne vám tiež odporučí lekár cisársky rez. Nie je dôvod podstúpiť ďalší CR, ak sa príčina týkala len minulej tehotnosti a už pominula. Ďalej platí, že to, čo bolo problematické pre jedno dieťa, nemusí byť pre druhé (poloha, hmotnosť, riziko ohrozenia plodu…).
 • K téme VBAC - vaginálny pôrod po cisárskom reze - vypracovalo podrobný článok OZ Ženské kruhy: http://zenskekruhy.sk/temy/vbac/vaginalny-porod-po-cisarskom-reze/
 • Ako dlho sú ranka a koža okolo nej necitlivé? Je to normálne? - pri reze sa môžu isté nervy deaktivovať, a preto treba telu nechať čas, aby si mohlo znovu obnoviť svoju nervovú sieť. Môže to trvať až šesť mesiacov, ale vo všetkých prípadoch sa citlivosť vráti, hoci proces môže byť pomalší.
 •  Čo mi môže pomôcť, ak mám ešte stále jazvu červenú? - odporúča sa bodová masáž špeciálnym krémom/masťou.
 •  Koľko detí sa mi môže narodiť cisárskym rezom, resp. koľko CR sa odporúča podstúpiť? - jazva, ktorá zostáva po cisárskom reze, je oslabeným miestom. Pri opakovaných tehotenstvách a rezoch je samozrejme namáhaná. Všetko závisí od ženy a od jej predchádzajúcej jazvy a jej hojenia. U nás sa odporúčajú 2 cisárske rezy, potom sa riziko považuje za veľmi veľké (vo svete sú možné tri CR, dokonca sa hovorí až o štyroch). Predovšetkým sa treba poradiť s vašim lekárom - gynekológom, najmä, ak vás on sám aj operoval a pozná váš stav.

» ďalšie informácie o Cisárskom reze/späť na Odkazy a články

Mgr. Miroslava Sivá
MATERVIA
info@matervia.sk
0905 308 799
viac