Cenník

Poradenstvo, konzultácia:

25€/1 hodina

40€/2 hodiny

50€/2 hodiny - po 17:00 hod. a víkend

Individuálny kurz (3-4 hod.):

70€/1 pár

50€/1 pár/skupina 2-3 páry

Osobná návšteva:

+ 10€/dojazdné