Úvodná stránka » Odkazy a články » Lamaze Institute for Normal Birth

Lamaze Institute for Normal Birth

6 zásad zdravotnej starostlivosti pre normálny pôrod

Občianske združenie Aperio - Spoločnosť pre zdravé rodičovstvo zverejnilo preklad 6 zásad zdravotnej starostlivosti podporujúcej normálny pôrod. Zásady pôvodne vydalo a grant k ich preloženiu do češtiny poskytlo americké nezávislé a medzinárodne uznávané združenie Lamaze Institute for Normal Birth, pôsobiace v oblasti starostlivosti poskytovanej počas pôrodu na základe vedeckých poznatkov.

 

Prehľadne spracovaný materiál obsahuje v zrozumiteľnej forme najdôležitejšie vedecké odporúčania, ktoré podporujú normálny priebeh pôrodu a zdravie matky i dieťaťa. Tieto vedecké poznatky sú spracované do šiestich najdôležitejších prístupov na podporu normálneho pôrodného procesu a popisujú tiež jednoznačné výhody takéhoto prístupu.

Materiál je určený predovšetkým budúcim rodičom, ktorým má pomôcť zorientovať sa v množstve informácií popisujúcich užitočné a škodlivé praktiky počas tehotenstva a pôrodu, ale využijú ho všetci, ktorí s budúcimi rodičmi pracujú a chcú ich podporiť v ich informovanej voľbe.

 

Zásady si môžete stiahnuť z webových stránok Aperia:

http://www.aperio.cz/porodnictvi/infomaterialy.shtml

1. zásada - Spontánny začiatok pôrodu

2. zásada - Voľnosť pohybu v prvej dobe pôrodnej

3. zásada - Nepretržitá podpora počas pôrodu

4. zásada - Pôrod prebieha bez rutinných intervencií

5. zásada - Spontánne tlačenie vo vzpriamenej alebo gravitačne neutrálnej polohe

6. zásada - Matka a dieťa zostávajú po pôrode spolu a majú neobmedzované možnosti dojčenia

 

Aperio - Spoločnost pro zdravé rodičovství, o.s. poskytlo možnosť uverejniť a ďalej šíriť tieto zásady, aby sa zvýšila informovanosť budúcich rodičov a ich možnosť voľby. Rovnako aj vy všetci môžete prispieť k tomu, aby sa tieto cenné rady dostali aj k vašim priateľom a známym.

 

Ďakujeme spoločnosti Aperio i vám všetkým, ktorí ste prispeli k ďalšej informovanosti verejnosti.