Otecko pri pôrode

Účasť otecka pri pôrode musí byť obojstranne dobrovoľná – nesmie byť vyvíjaný nátlak ani z jednej strany a záverečné rozhodnutie má mať žena. Tu nájdete niekoľko postrehov, ktoré vám môžu pomôcť pri rozhodovaní - otecko pri pôrode áno, či nie?

Význam otecka pri pôrode:

 • podpora ženy, praktická pomoc
 • ochrana - personál sa ohľaduplnejšie správa k rodiacej žene
 • komunikácia s personálom – je prostredníkom medzi ženou, jej prianiami na jednej strane a zdravotníckym personálom so svojimi požiadavkami na strane druhej
 • jediná blízka a stála osoba pre rodičku počas celého pôrodu, sociálne zázemie
 • po pôrode vyššia úcta muža k žene a k zrodu života
 • oteckov vzťah s dieťatkom bude na hlbšej, intenzívnejšej úrovni; bude sebavedomejší otecko
 • po pôrode sa upevní vzájomný vzťah páru na všetkých úrovniach

Možné riziká:

 • partner nezvládne prežívanie pôrodu (podvedomé zážitky z vlastného pôrodu sú nanovo vyplavované do vedomia a prežívané ako neopodstatnené ale intenzívne emócie)
 • partner sa nevysporiada s postojmi výchovy z vlastnej rodiny k pôrodu, k nahote, ku krvi atď.
 • partner má pocit, že zlyhal, ak žena mení nálady, hnevá sa na neho, prežíva veľké bolesti (jeho predstava bola, že všetko v pohode „predýchajú“)
 • partner prežíva hnev voči partnerke, že ona „slušne“ nezvláda pôrod podľa jeho predstáv
 • muži majú niekedy problém pozorovať, prijať a pochopiť inštinktívne správanie ženy počas pôrodu – skôr majú tendenciu ju zadržať, aby sa neprestávala „ovládať“ a nestrácala nad svojim správaním racionálnu kontrolu
 • partner má pocit vlastného zlyhania, ak pôrod musí byť ukončený operačne alebo nastanú iné komplikácie
 • partner tlačí rodičku do operačného ukončenia pôrodu, aby sa zbavil pocitu vlastnej zodpovednosti
 • rodička je sklamaná prístupom a pomocou partnera, nesplní jej predstavu o pomoci (nereflektuje na jej potreby, správa sa direktívne, vodcovsky, snaží sa niečo aktívne riešiť....)
 • partner nezvládne stres a emócie a skolabuje – jeden z partnerov to pokladá za zlyhanie
 • nespracovaním negatívnych emócií na oboch stranách (rodička - partner) sa po pôrode naruší vzájomný vzťah
 • po pôrode sa upevní priateľský vzťah medzi manželmi, ale naruší sa sexualita páru 
 • úzkostlivý muž môže pri pôrode znervóznieť a potom sa to snaží zakryť nadmerným rozprávaním – ženu to rozptyľuje
 • vlastnícky a ochranársky muž sa snaží ženu neustále masírovať, dotýkať sa jej – žene nedokáže poskytnúť kľud, ale ju neustále vyrušuje

 

Poctivou prípravou otecka na pôrod, vzájomnými rozhovormi partnerov už počas tehotenstva o svojich predstavách i vlastných možnostiach sa dá všetkým týmto rizikám vyhnúť

 

Ak sa napriek tomu partner necíti byť pripravený sprevádzať svoju partnerku (alebo je to neprijateľné pre budúcu mamičku), je vhodné zvoliť inú sprevádzajúcu osobu – dulu, priateľku a pod. (mama a svokra nie sú vo väčšine prípadov vhodné sprevádzajúce osoby). 

Odporúčania:

- Partner by sa nemal zúčastniť pôrodu len na nátlak manželky alebo z dôvodu, že je to momentálne „moderné“.

 

- Partner by sa nemal zúčastniť pôrodu bez predošlej prípravy na pôrod.

 

- Partner sa potrebuje pri pôrode cítiť bezpečne, ak má poskytovať bezpečie partnerke (urobte maximum pre vlastný pocit bezpečia - napr. vopred sa zoznámte s pôrodnicou, nechajte si ukázať, kde je WC, sprcha a pod., informujte sa, kde nájdete v prípade potreby pomoc, na koho sa môžete obrátiť, pýtajte sa, ak niečomu nerozumiete, prizvite si k pôrodu dulu, ktorá má s pôrodmi skúsenosti, bude po celý čas pri vás a bude poskytovať pomoc a podporu obom partnerom a pod.).

 

- Rozhodnutie o účasti otca pri pôrode nemá byť záväzné – obaja môžu aj počas pôrodu svoje rozhodnutie zmeniť.