Odkazy a články » Rodiaca žena ako klient alebo pacient?

Rodiaca žena ako klient alebo pacient?

Pôrod je PRIRODZENÁ SCHOPNOSŤ ženy, rovnako ako tehotenstvo, dojčenie a materské správanie.

 

Zdravá žena ZVLÁDNE PÔROD SAMA,

- ak nie je vyrušovaná (rozprávanie, svetlo, hluk, smäd, hlad, zima, pozorovanie cudzími osobami, strata súkromia...),

- ak dôveruje svojmu telu (verí, že pôrod zvládne a má nepretržite pri sebe empatického sprievodcu, ktorý je schopný ženu podporiť a povzbudiť) a

- ak nemá strach (má pocit bezpečia, je uvoľnená, pokojná...).

 

Túto prirodzenú schopnosť narúša každý zásah do pôrodu. Každý zákrok (vyvolanie pôrodu, lieky na tlmenie bolesti, lieky na podporu sťahov a pod.) si potenciálne vyžiada potrebu ďalších zásahov, čo ovplyvňuje prirodzený priebeh pôrodu, telo následne nevie tak účinne pracovať a prispôsobovať sa umelo vytvorenej situácii.

 

 • Pokiaľ chcete porodiť svoje dieťatko čo najprirodzenejšie, je dobré, aby ste vyjadrili tento svoj postoj k pôrodu hneď pri prvom kontakte s lekárom - pôrodníkom, ktorý sa bude o vás starať. Nie všetky ženy majú totiž rovnakú predstavu o svojom pôrode - niektoré ženy potrebujú intenzívnu starostlivosť iné naopak očakávajú, že sa do pôrodu nebude vôbec zasahovať "Chcem to zvládnuť sama, buďte tu len ak by niečo".
 • Dôležité je komunikovať s personálom, vyjadrovať svoje pocity, želania - "Toto potrebujem..., Takto mi je najlepšie..., Cítim, že to postupuje...".
 • Môžete sa pred každým navrhovaným zákrokom spýtať, či nastal nejaký problém, či ste vy sama aj dieťatko v poriadku a teda či je možné s navrhovaným zákrokom ešte počkať. V prípade, že ste v poriadku vy aj dieťatko a je možné so zákrokom počkať, je zrejmé, že sa nejedná o nevyhnutný zákrok a teda pravdepodobne potrebujete len viac času a trpezlivosti (povzbudenia, pochvaly, dôvery...) a pôrod sa posunie sám.

 

Zdravá žena je v pôrodnici KLIENT. Má právo vybrať si pôrodnicu, právo na informácie, spolurozhodovanie, alternatívy (využitie iných než rutinných možností), môže si vybrať k pôrodu konkrétneho pôrodníka alebo pôrodnú asistentku (pôrodné asistentky môžu odvádzať fyziologické pôrody samostatne), vybrať si sprevádzajúcu osobu. Môže sa tiež rozhodnúť, či bude k pôrodu pristupovať aktívne (má vlastnú predstavu o pôrode, spíše si tzv. pôrodný „plán“ alebo vyjadrí svoje priania) alebo ponechá svoj pôrod na rozhodnutiach lekára (lekársky vedený pôrod).

 

Ak lekár rozhodne, že stav rodiacej ženy alebo stav dieťatka si vyžaduje lekársky zásah, v takom prípade nie je možné dôsledne dodržať pôrodnú predstavu ženy, pretože stav si vyžaduje ďalšiu liečbu, zákroky, vyšetrenia, obmedzenia pohybu i rekonvalescenciu. Všetky práva pacienta však zostávajú zachované a tiež by sa ku každému kroku malo pristupovať s ohľadom na maximálnu podporu prirodzených procesov - zabezpečiť bonding, minimalizovať separáciu matky s novorodencom a pod.

 

PÔRODNÝ PLÁN alebo PREDSTAVA O PÔRODE

Pôrod je pre ženu jedinečný, neopakovateľný a intímny zážitok, ktorý si bude pamätať na celý život. Niektoré ženy majú konkrétnu predstavu a želania, ako by mal ich pôrod vyzerať, ako by sa malo zaobchádzať s ich novonarodeným dieťatkom, kto by ich mal počas pôrodu sprevádzať a pod. a preto si spíšu tzv. pôrodný plán:

 • obsahuje vybrané okolnosti pôrodu a obdobia po pôrode, ktoré sú pre ženu dôležité
 • mal by byť stručný (písať len to, na čom mi naozaj veľmi záleží a tiež to, čo nie je v danej pôrodnici samozrejmosťou) a napísaný prehľadne v bodoch.
 • musí byť zostavený realisticky, aby sa predišlo konfliktom a nedorozumeniam (žiadať veci, ktoré sú v danej pôrodnici možné - a ak možné nie sú, je to dôvod ísť rodiť inam)
 • pomôže vám pri výbere pôrodníka a pôrodnice, keďže budete hľadať, kde sa najviac priblížia vašim očakávaniam
 • treba ho vopred prekonzultovať v nemocničnej poradni alebo podľa potreby s vedením pôrodnice - alebo ho vopred prekonzultovať/rozposlať viacerým pôrodniciam a podľa stanovísk týchto pôrodníc si pôrodnicu vybrať
 • výsledný pôrodný plán obsahuje postupy, ktoré sú kombináciou vašich prianí a možností vybranej pôrodnice
 • na záver nie je na škodu, ak budete mať pôrodný plán podpísaný lekárom /primárom/, s ktorým bol prekonzultovaný a schválený
 • lekári pristupujú k pôrodným plánom rôzne - niektorí ich uvítajú, iní nie sú veľmi ochotní o vašich prianiach vopred diskutovať...

 

Túto pôrodnú predstavu je potrebné vložiť (pripnúť) do Tehotenského preukazu a druhú kópiu dať partnerovi (sprevádzajúcej osobe pri pôrode).

Mgr. Miroslava Sivá
MATERVIA
info@matervia.sk
0905 308 799
viac