Odkazy a články » Zásady úspešného dojčenia

Zásady úspešného dojčenia

1.    DOBRÝ ZAČIATOK

Pre úspešné dojčenie je rozhodujúce správne prisatie - ústa musia byť široko otvorené, pery "vyhrnuté", dieťa musí uchopiť aj časť dvorca, nie sať len bradavku. Pozrite si videoukážky správneho prisatia a efektívneho pitia: http://www.nbci.ca/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=13

Mnohé deti sa prisávajú nesprávne – ak vás dojčenie bolí, dieťa pri satí len „cucká“, ale nepije, vyhľadajte včas kvalifikovanú pomoc! (vezmite si do pôrodnice kontakt na laktačnú poradkyňu - nájdete na www.mamila.sk)

2.    PRILOŽENIE K PRSNÍKU HNEĎ PO NARODENÍ

Bezprostredne po narodení má dieťa jedinečnú schopnosť sa spontánne a správne prisať bez toho, aby sme mu museli pri tom akokoľvek pomáhať!

Požiadajte personál, aby neodnášali dieťa z pôrodnej sály, ak na to nie je zdravotný dôvod – dieťa má mať možnosť sať prsník hneď po narodení. 2 hodiny môže byť s vami na pôrodnej sále, môže byť položené nahé na vašom tele.

Zdravé dieťa je po pôrode čulé, ochotné sať, avšak táto čulosť po 2 hodinách klesá, dieťa prechádza do prirodzeného útlmu, ktorý môže trvať aj 2 dni!

Ideálne je nechať dieťa po pôrode, nech sa samé prisaje - dieťa si len pridržte pri prsníku a nechajte ho, nech si samé nájde bradavku a začne ju olizovať a potom sať - dojčenie má iniciovať dieťa.

Umožnite dieťaťu i v ďalších dňoch po narodení kontakt „koža na kožu“ = nahé dieťa na vašom nahom tele.

3.     ROOMING-IN 24 hod. (neprerušovaný kontakt matka s dieťaťom na izbe šestonedieľok)

Separácia zdravej matky od zdravého dieťatka je škodlivá. Matky si viac odpočinú a sú menej stresované, ak spia spolu s dieťaťom.  Matky a deti sa učia spať v rovnakom rytme – matka sa začne prirodzene zobúdzať, keď dieťa budí hlad. Ak je dieťa len nosené na dojčenie, matka sa musí zobudiť z hlbokého spánku, čím je unavená viac. Pri dieťati má matka ľahký spánok a zachytí už diskrétne prejavy hladu, preto môže nakŕmiť dieťa, kým je pokojné. Ak dieťa pred kŕmením už určitý čas plakalo, môže sa stať, že prsník napriek hladu odmietne.

4.     ŽIADNA FĽAŠKA ani CUMEĽ

Zavedenie cumlíka alebo fľaše predstavuje riziko a často vedie k neželanému predčasnému ukončeniu dojčenia . Fľaša i cumeľ narúšajú správne prisatie na prsník (iná technika), následne sa poškodzujú bradavky, dieťa nevie získať dostupné množstvo mlieka, spomaľuje sa tok mlieka, dieťa sa môže začať odťahovať – uzatvára sa bludný kruh.

Cumeľ okrem toho znižuje potrebu dieťaťa sať prsník, a tým prsník prichádza o potrebnú stimuláciu tvorby mlieka a tvorba mlieka sa môže znižovať .

V prípade nutnosti dokŕmiť dieťa odsatým materským mliekom, využite alternatívne spôsoby (laktačná pomôcka, kŕmenie prstom – naučí vás to laktačná poradkyňa).

 5.     NEOBMEDZOVAŤ DĹŽKU ANI FREKVENCIU DOJČENIA

Dieťa sa má dojčiť vždy, keď o dojčenie prejaví záujem a tak dlho, kým má záujem (spočiatku to môže byť aj 15-krát denne).

Správne prisatie zabezpečí, že dieťa nestrávi na prsníku dlhý čas a postupne si samo vytvorí režim dojčenia .

Ak dojčíte príliš dlho – odporúča sa napraviť prisatie a používať techniku stláčania (zvyšuje tok mlieka, používa sa ak dieťa saje, ale nepije, ak zaspáva, málo priberá, má koliku, vyžaduje časté a dlhé dojčenie, bradavky sú bolestivé, opakujú sa zápaly prsníkov, upchaté mliekovody; stláčanie nesmie bolieť – musí byť jemné a dieťa pri stlačení musí piť!). Videoukážky stláčania prsníka pri dojčení: http://www.nbci.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=34:4-day-old-after-tongue-tie-with-compressions&catid=6:video-clips&Itemid=13

 6.     NEDOKRMOVAŤ

Nepodávajte dieťaťu do pol roka nič iné ako vaše materské mlieko! Každá iná tekutina, ktorou si dieťatko zaplní žalúdok, „okradne“ vaše prsníky o signál, ktorý potrebujú, aby tvorili dostatok mlieka (systém „dopyt – ponuka“) .

Ak má dieťa málo mlieka, treba napraviť prisatie  - správnym prisatím dieťa získa všetko dostupné mlieko.

Ak treba dokrmovať na základe lekárskych indikácií – používajte laktačnú pomôcku na prsníku (hadičku) - takto zabezpečíte prsníku potrebnú stimuláciu a dieťa môže sať len prsník. Laktačnú pomôcku vás naučí používať laktačná poradkyňa.

7.     NIE UMELÉ MLIEKO

Nepodávajte umelé (sušené) mlieko – je to liek, má svoje nežiadúce účinky!  Používa sa len v lekársky odôvodnených prípadoch, avšak aj vtedy vyhľadajte najprv pomoc kvalifikovanej laktačnej poradkyne .

Ak je dieťa staršie ako 3-4 mesiace a dokrmovanie je nevyhnutné, kalórie navyše môžete dať dieťaťu vo forme tuhej stravy (banán, zemiak, obilninová/bezlepková kaša) – v takom množstve, aké zje a po tom, čo sa nadojčilo!

Ďalšie odporúčania:

 

  • Naučte sa rozlíšiť diskrétne prejavy hladu – vrtenie hlavičkou zo strany na stranu, otváranie ústočiek, slinenie, cmúľanie vlastných rúčok.

 

Nepokoj a krik - neznamená vždy hlad a nedostatok výživy – je to jedinečný sociálny prejav dieťaťa, môže sa ním dožadovať spoločnosti, oznamovať chlad, smäd, bolesť bruška, tlak plienky alebo oblečenia a pod.

Satie vlastných prstov – je normálny vývinový prejav, slúži často ako úľava pri bolestiach bruška alebo ako zdroj potešenia v oblasti úst (satím prstov sa dieťa upokojovalo a „bavilo“ už počas vnútromaternicového života od 8. – 10. tt.)

Pátrací reflex – je fyziologickým prejavom, neznamená vždy hlad.

  • Regulovať frekvenciu dojčenia utlmených, spavých detí

Ak dieťa nemohlo po pôrode sať prsník a prejde do útlmu, stráca ochotu sať, prehlbuje sa žltačka i apatia – ak si novorodenec nepýta prsník min. každé 3 hodiny cez deň a každé 4 hodiny v noci, treba ho na dojčenie budiť (v uvedených intervaloch).

Treba zohľadňovať spánkový rytmus dieťaťa – v prípade nutnosti budenia dieťaťa na dojčenie, využite ľahšiu fázu spánku – REM (vyššie svalové napätie, blúdivé pohyby bulbov, pomľaskávanie, úsmevy, občasné pohyby = spánok snov/ľahšia fáza spánku). Pokusy o priloženie dieťaťa zobudeného uprostred kľudového spánku - non REM (znížený svalový tonus, iný rytmus dýchania a akcie srdca = odpočinkový spánok / hlbšia fáza spánku) bývajú neúspešné.

Aby ste zistili, či dostáva dieťa dostatok mlieka, netreba ho vážiť (je to pre matku zbytočne stresujúce) – stačí sledovať počet pocikaných plienok (6 – 8-krát za 24 hod., od 4. mesiaca 4 – 6-krát za 24 hod.)

  •  Matka môže dojčiť aj v prípade horúčkovitého ochorenia - dojčenie v priebehu ochorenia je naopak pre dieťa vynikajúcim zdrojom vznikajúcich protilátok

  • Do ukončenia 6. mesiaca dieťa nepotrebuje nič iné okrem vášho materského mlieka – zdravé dieťa nepotrebuje žiadne iné tekutiny ani stravu pred ukončením 6. mesiaca a potom nie skôr, ako o ňu samé prejaví záujem

  •  Dojčenie batoľaťa – má veľký význam pre zdravie a prospievanie matky aj dieťaťa

Niektoré imunitné faktory chrániace dieťa pred infekciou sú prítomné v materskom mlieku v 2. roku života v oveľa väčších množstvách než v prvom .

Dieťa, dojčené dovtedy, než sa samé rozhodlo prestať (2 – 4 rok) je väčšinou nezávislejšiesamostatnejšie (samé urobilo krok k nezávislosti) .

Dojčenie je najjednoduchší spôsob ako upokojiť dieťa .

Dojčenie vytvára výnimočný vzťah medzi matkou a dieťaťom .

Nové tehotenstvo nie je kontraindikácia dojčeniu (nedokázal sa ani negatívny vplyv pri hroziacom predčasnom pôrode) .

Tandemové dojčenie – nie je problém kŕmiť oboch súrodencov, ale najprv nakŕmte mladšieho, potom batoľa.

  • Neexistuje „slabé mlieko“!

Kolostrum - počiatočné mlieko, je nažltlé od vitamínu A, jeho množstvo je spočiatku pomerne malé, je však hustejšie, pretože obsahuje väčšie množstvo bielkovín, minerálnych látok a niektorých vitamínov, má vyšší obsah protilátok než zrelé materské mlieko. Novorodenec dostáva v menšom objeme (ale vo vyššej koncentrácii) všetko, čo potrebuje.

Zrelé mlieko – je namodralo biele (má „vodový“ vzhľad, oproti kravskému mlieku je „riedke“), tvorí sa už spravidla začiatkom tretieho týždňa a v ďalšom období vývinu dieťaťa mení priebežne svoje zloženie podľa potrieb dieťaťa,

 


Informácie a kontakty na poradkyne pri dojčení: www.mamila.sk

 

 

 

Mgr. Miroslava Sivá
MATERVIA
info@matervia.sk
0905 308 799
viac