Dula počas tehotenstva

Tehotenstvo je pre každú ženu jedinečné obdobie z hľadiska fyzických, psychických i sociálnych zmien. Pri dnešnom systéme zdravotníckej starostlivosti o tehotnú ženu sa takmer všetká pozornosť zameriava na fyzickú stránku tehotenstva. Tehotenské poradne, ktoré zabezpečuje lekár - gynekológ, sú zamerané na kontrolu zdravotného stavu matky i zdravia dieťatka a odhaľovanie prípadných komplikácií. Pokiaľ nenavštevujete súkromnú kliniku, zrejme poznáte pocit, že všetko prebieha ako „na bežiacom páse", nebýva veľa času na to, aby ste sa mohli v kľude s lekárom porozprávať a spýtať na všetko, čo vás zaujíma, či trápi, pretože v čakárni čaká ešte ďalších desať "pacientiek". Množstvo preventívnych vyšetrení, ktorými sa snaží moderná medicína odhaliť prípadnú odchýlku, ženy často oberá o pohodu a zneisťuje ich. Na jednej strane sú ženy vďačné, že sa takto podarí v prípade potreby včas zasiahnuť, avšak na druhej strane neustále očakávanie hrozby nejakej komplikácie býva pre ženy veľmi stresujúce. Zdravá žena môže postupne nadobudnúť dojem, že bez lekárskej pomoci nedokáže bezpečne donosiť svoje dieťa, a to má priamy vplyv na jej pohľad na vlastnú schopnosť dieťa porodiť.

 

Dula nie je zdravotník, preto jej pôsobenie nikdy nenahrádza zdravotnícku starostlivosť počas tehotenstva, ale ju vhodným a dôležitým spôsobom dopĺňa. Dula má možnosť venovať vám toľko času, koľko potrebujete. Dula je počas tehotenstva pre vás zdroj informácií a podpory. Dula vám nedáva univerzálne rady ani sa nesnaží nájsť pre vás subjektívne najlepšie riešenia. Avšak tým, že vám sprostredkuje objektívne informácie, rozpráva sa s vami o nezodpovedaných otázkach, vám pomôže pozrieť sa na veci z rôznych nových uhlov a vy sa môžete potom ľahšie sama rozhodnúť, čo vám najviac vyhovuje.

 

Dula podporuje v žene aktívny prístup k tehotenstvu, pôrodu i materstvu, podporuje sebavedomie budúcej matky a posilňuje v nej dôveru vo vlastné telo. Svojim postojom k materstvu podporuje v žene prirodzenú schopnosť donosiť, porodiť i dojčiť dieťa a matersky sa oň starať. Podporuje zdravý životný štýl, zdravú životosprávu i zdravú výživu. Dula dokáže ženu vypočuť a vie posúdiť, ktoré problémy sú nad rámec jej kompetencií. Vtedy vás v prípade potreby a záujmu nasmeruje na ďalších odborníkov.

 

Z pohľadu počtu a frekvencie stretnutí platí individuálny prístup. Ak očakávate od duly kontinuálne sprevádzanie tehotenstvom, stretnutia sú početnejšie a ich obsah je obšírnejší. Častejšie však oslovujú ženy dulu v poslednej tretine tehotenstva, kedy sa rozhodnú pre pôrod s dulou. Vtedy je dobré uskutočniť podľa potreby a časových možností aspoň 1 – 3 stretnutia.

 

Ženy rady využívajú aj možnosť skupinových stretnutí. Cieľom kurzov je poskytnutie obšírnejších informácií týkajúcich sa tehotenstva, pôrodu, šestonedelia, dojčenia a starostlivosti o bábätko a umožniť ženám zoznámiť sa a pravidelne sa stretávať s inými tehotnými. Ženská spolupatričnosť a podpora je v tomto období veľmi dôležitá. Ženy sa dokážu vzájomne pochopiť, povzbudiť a vymeniť si skúsenosti. K dule si vytvoria vzťah dôvery a často ju oslovia, aby ich sprevádzala i počas pôrodu. V takom prípade pokračuje ďalšia spolupráca s dulou individuálnou formou.

 

Predpôrodné konzultácie majú viesť k tomu, aby sa dula podrobne oboznámila s vašou pôrodnou predstavou, spoznala vaše priania, obavy súvisiace s pôrodom a podľa možnosti i ďalšie okolnosti, ktoré by mohli mať na pôrod vplyv - napr. čo vám pomáha v napätých situáciách k tomu, aby ste sa dokázali uvoľniť, čo máte rada, čo je vám nepríjemné, čo vám pomáha pri bolesti a pod. Ak sa pôrodu bude zúčastňovať aj váš partner je dobré, aby sa predpôrodného stretnutia s dulou zúčastnil aj on. Dula na tomto stretnutí s vami môže prejsť celý „pôrodný scenár“, čo sa bude počas pôrodu diať a akým spôsobom vám môže byť nápomocná. Vďaka tomuto stretnutiu sa budete môcť i s partnerom nerušene porozprávať o tom, aké máte predstavy, priania a pocity spojené s pôrodom. Je možné tiež vyskúšať si niektoré úľavové techniky, ktoré si vyberiete.

 

Dula pozná zaužívané praktiky a obmedzenia okolitých pôrodníc a je dobré, aby ste o nich vedeli skôr, než sa pre konkrétnu pôrodnicu rozhodnete. Dula vás povzbudí v tom, aby ste svoje priania prediskutovali s personálom pôrodnice ešte pred pôrodom. V tomto štádiu je totiž ešte čas, vybrať si v prípade potreby inú pôrodnicu a  nezažijete počas pôrodu nežiadúce sklamanie. Počas predpôrodných konzultácií sa medzi vami a dulou vytvorí určitý vzťah dôvery, ktorý je dôležitou súčasťou dulej podpory počas pôrodu.

Mgr. Miroslava Sivá
MATERVIA
info@matervia.sk
0905 308 799
viac