Dula pri pôrode

Obdobie pôrodu je veľmi citlivé obdobie, kedy sa žena otvára dieťatku - nielen fyzicky, ale aj psychicky. Žena je veľmi vnímavá, zraniteľná a ovplyvniteľná. Spôsob, akým k nej okolie v tomto období pristupuje, ako s ňou jedná, sa priamo podpisuje na jej vnímaní seba ako matky a na jej vzťahu s dieťatkom. Pôrodom sa totiž nerodí len dieťa, ale rodí sa aj matka.

  •  Dula svojim pôsobením vytvára priaznivú pôrodnú atmosféru, podporuje prirodzené pôrodné procesy a poskytuje atmosféru bezpečia obom partnerom, čo je dôležité pre hladký priebeh pôrodu.
  • Dula je s vami počas celého pôrodu, poskytuje vám nepretržitú starostlivosť v zmysle emocionálnej, psychickej a fyzickej podpory, neodchádza od vás, je tam len pre vás a venuje vám plnú pozornosť.
  • Dula vás počas pôrodu podporuje v tom, pre čo ste sa sama rozhodli a ak to váš zdravotný stav a stav dieťatka dovoľuje, dula dbá o to, aby boli vaše priania uskutočnené.
  • Dula vám pomáha nájsť vhodné úľavové techniky, ktoré budú pre vás účinné pri zvládaní kontrakcií - môže to byť relaxácia, afirmácie, vizualizácie, polohy, uvoľňujúce dýchanie, masáž, teplý obklad... Dula vám vysvetľuje priebeh pôrodu, neustále vás podporuje a poskytuje praktickú pomoc.
  • Ak je pri pôrode aj otecko, vtedy dula doprevádza vás oboch. Otecko sa preto necíti byť vylúčený z pôrodu, ale zároveň má možnosť zapájať sa do pôrodu len do takej miery, do akej mu vyhovuje. Pre mužov býva prítomnosť duly veľkou úľavou. Môžu totiž niekomu odovzdať ťaživý pocit zodpovednosti za podporu pri pôrode, sú oveľa kľudnejší a potom môžu ukľudňujúco pôsobiť aj na svoju partnerku.
  • Dula prispieva k lepšej komunikácii medzi vami a zdravotníckym personálom a to najmä pretlmočením a vysvetlením situácie či odborných pojmov, ktorým nemusíte porozumieť.
  • Po narodení dieťatka je vám dula k dispozícii, aby vám v prípade potreby pomohla s prirodzeným začiatkom dojčenia i s ďalšími praktickými vecami po pôrode. Ak nemôže zostať dieťatko po pôrode s vami na pôrodnej sále, dula je vám k dispozícii, aby ste sa mohli vyrozprávať zo svojich bezprostredných pocitov a zážitkov.

Neskôr po pôrode vám môže byť dula nápomocná pri spracovaní pôrodného zážitku, môže poskytnúť informácie a podporu ako dula v šestonedelí.

Mgr. Miroslava Sivá
MATERVIA
info@matervia.sk
0905 308 799
viac